Home
Courses
Devlet-i Aliyye’den Türkiye Cumhuriyeti’ne değişen Paradigmalar (Dr. Sacit Kutlu)

Devlet-i Aliyye’den Türkiye Cumhuriyeti’ne değişen Paradigmalar (Dr. Sacit Kutlu)

Dr. Sacit Kutlu, bu ders yılında, Pazartesi günleri saat 11-13 arası, “Devlet-i Aliyye’den Türkiye Cumhuriyeti’ne değişen Paradigmalar adlı yeni bir ders verecektir. Ders 3 Kasım 2014’te başlayacaktır. Ders BALKAR’ın ofisinde R Blok, Yıldız Kampüsü, yapılacaktır. Derste Osmanlı Devleti ve erken Türkiye Cumhuriyeti tarihini, daha çok bir toplumsal-kültürel tarih çalışması olarak incelemek amaçlanmaktadır. Hem Osmanlı Devleti’nin değişik dönemlerinde egemen olan zihniyet değişimlerini hem de aynı dönemlerde komşu devletler veya bölgelerdeki gelişmeleri olanak dahilinde göz önünde tutarak kıyaslama yapılmaya çalışılacaktır.

Ders hocası ile bağlantı kurmak için sacit_kutlu@hotmail.com adresinden mail yazılabilir.

Dr. Sacit Kutlu 1945’te Isparta’nın Atabey ilçesinde doğdu. 1968’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi, 1972’de Almanya’ya gitti. Düsseldorf Tıp Fakültesi’nde doktora yaptı. Değişik kliniklerde genel cerrahi, plastik cerrahi ve el cerrahisi ihtisaslarını yaptı ve 1983’te Türkiye’ye döndü.

Büyük ilgi duyduğu yakın tarih araştırmalarına dah yoğun eğilebilmek için 2007 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı ve doktorluğu bırakarak tarih araştırmalarına ağırlık verdi. II. Meşrutiyet Dönemi, Balkanlar ve Balkan Savaşları üzerine kitaplar ve makaleler yayınladı. Öncülerinin çoğu üyesi doktor olan Jön Türkler ile İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin karmaşık sosyal, siyasal ve tarihsel gelişmelerini incelediği iki kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı.

Didar-ı Hürriyet. Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet, 1908-1913 (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri 2004 Sosyal Bilimler Övgüye Değer Eser Ödülü), 2. Baskı, Temmuz 2008.

Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, Temmuz 2007.

 

Dr. Sacit Kutlu’nun BALKAR’da 2013 Bahar döneminden beri verdiği dersler:

Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

Anılarla II. Meşrutiyet

Yüzüncü Yılında Balkan Savaşları

İkinci Meşrutiyet’in bir İkonu: Enver Bey

İmparatorluklara Son Veren Savaş

Anılarla II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete I

Apply to this course